Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, SANDA KYRKOGÅRDEN 1:1 SANDA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Sanda kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Kyrkans äldsta del är tornet, byggt vid mitten av 1200-talet. Långhuset byggdes omkring år 1300, och de yngsta byggnadsdelarna, koret och sakristian, tillkom vid mitten av 1300-talet.

Att den nuvarande kyrkan föregåtts av en äldre stenkyrka, sannolikt från 1100-talet, framgår bl.a. av de många släthuggna fasadstenar som återanvänts vid uppförande av den nuvarande kyrkans sydväggar. Särskilt intressanta är de stenar i långhuset som ornerats med en ristad palmettfris.
Av de utvändiga förändringar som kyrkan genomgått sedan den byggdes kan nämnas att tegeltaken över koret och långhuset sänktes omkring 1860, och att ett nytt fönster togs upp i tornets västvägg 1896(?).