Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, MARTEBO KYRKOGÅRDEN 1:1 MARTEBO KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Martebo kyrka är – med undantag för det mot långhusets norra vägg omkring år 1800 tillbyggda sockenmagasinet – i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Kyrkans äldsta del är tornet som tillhört en äldre, romansk kyrka på platsen. Det anses vara byggt vid mitten av 1200-talet, medan övriga delar av kyrkan (kor med sakristia samt långhus och bönekammare) alla uppfördes under 1300-talets första hälft.

Särskilt iögonfallande på kyrkans exteriör är korets samt långhusets båda portalers konstnärligt högtstående och mycket välbevarade kapitälbandsskulpturer, samtliga tillkomna på 1300-talet.

Kyrkan har förutom tillkomsten av sockenmagasinet undergått ett fåtal utvändiga förändringar se¬dan byggnadstiden. Ursprungligen var yttertaken med stor sannolikhet belagda med bräder (s.k. falar), ett takmaterial som med början omkring sekelskiftet 1700 etappvis byttes mot tegel på kor och långhus.