Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, LOJSTA KYRKOGÅRDEN 1:1 LOJSTA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Lojsta kyrka ligger i odlingsområdet i socknens södra del. Den medeltida kalkstenskyrkan består av ett rektangulärt långhus med smalare rakslutet kor samt västtorn. Kor och långhus härstammar från mitten av 1200-talet. De förtjockade murarna i långhusets västra del tyder på att där funnits ett torn. I samband med det befintliga tornets uppförande, under 1300-talets förra hälft, flyttades långhusets rundbågade nord- och sydportaler till detta. Vid samma tid upptogs det gotiska fönster vars omfattning nu ligger på kyrkogården. Kyrkan har vitputsade fasader med detaljer (hörnkedjor, omfattningar o.d.) av fint huggen kalksten. Långhuset och det lägre koret täcks av brädklädda sadeltak. Tornet har sidogallerier i norr och söder, kolonnettförsedda ljudöppningar i tre våningar, gavelrösten i alla väderstreck samt en kort åttkantig spira. Fönstren på den södra sidan upptogs på 1860-talet, medan det trekopplade fönstret i korets östmur är ursprungligt. Invändigt täcks långhuset av två kryssvalv, koret har ett kryssvalv och ringkammaren ett kupolvalv av gotisk typ. Den vida spetsbågiga triumfbågen har troligen moderniserats omkring 1300, den högre spetsbågiga tornbågen är försedd med huggen kalkstenomfattning. Medeltida kalkmålningar framtogs vid en restaurering 1923: ornamentala målningar i koret från 1200-talets mitt, målningar över triumfbågen från mitten av 1300-talet, fris utförd av "Passionsmästaren" vid 1400-talets mitt samt fragment av en scen utförd av "Mästaren från 1520". Korfönstrets glasmålningar är från 1200-talets mitt. 1957 restaurerades kyrkan efter förslag av arkitekt Olle Karth.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998.