Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, HOGRÄN KYRKOGÅRDEN 1:1 HOGRÄN KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Den medeltida stenkyrkan består av långhus med smalare rakslutet kor, västtorn samt en nordlig sakristia. Det äldsta murverket finns i tornet, som uppfördes omkring 1200 till en romansk kyrka, vars grundmurar påträffades vid en utgrävning i samband med restaureringen 1953-54 (arkitekt Ragnar Jonsson). Denna tidigare kyrka hade reliefer i fasaden, s.k. ikonisk kyrka, av vilka en del finns inmurade i nuvarande långhus. Omkring 1300 byggdes nuvarande långhus, kor och sakristia i gotisk stil. Både långhus och kor har praktfulla perspektivportaler i söder, vilka utgör blickfång i exteriören (ovanför långhusportalen finns en romansk fönsteromfattning). Fönsteröppningarna är stora och spetsbågiga, östväggen uppbryts av en trefönstergrupp. Tornet, med relativt låga murar, kröns av en åttkantig spira rymmande klockvåning. En rundbågsportal finns på tornets nordsida. Invändigt täcks det breda långhuset av två tältvalv, vilka får stöd av stora pilastrar. En vid, spetsbågig muröppning leder till koret, som täcks av ett tältvalv. Till den tunnvälvda sakristian leder en medeltida dörr med järnbeslag.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998.