Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, HEJDEBY KYRKOGÅRDEN 1:1 HEJDEBY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Hejdeby kyrka är i sin helhet byggd under en period av ca femtio år under medel-tiden. Kyrkans äldsta delar är koret och absiden, vilka anses vara uppförda i början av 1200-talet. Långhuset kom till ett kvarts sekel senare, och den yngsta byggnadsdelen  tornet  tillfogades vid mitten av århundradet.
Kyrkan har undergått få utvändiga förändringar se¬dan byggnadstiden. 1839 ersattes kyrkans ursprungliga, pyramidformade tornhuv av en lanternin, vilken redan 1883 byttes mot en åttkantig huv av traditionell gotländsk modell. Koret hade sannolikt ursprungligen ett faltak, vilket på 1700-talet byttes mot tegel. Likaså har långhuset under en stor del av vårt århundrade (fram till 1970) varit spåntäckt.