Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, HALL HALLSHUK 1:10 HALLSHUKS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Hallshuks kapell byggdes sannolikt på 1600-talet. Det nämndes första gången 1690 i Gotlands läns landsböcker i samband med uppbörd av garnströmming. Det har sannolikt använts för gudstjänster under fiskeperioder, framförallt under de delar av året som strömmingen gick till.

Kapellet övergavs 1890 då ägarförhållandena inte kunde redas ut, det bestämdes att trävirket fick disponeras av Hall församling, murarna skulle kvarstå som ruin, inventarierna överfördes till Hall kyrka eller Gotlands fornsal. I början av 1900-talet stod det utan tak och inredning.

1933-34 påbörjades en upprustning av kapellet med hjälp av insamlade medel och lokala krafter i fiskeläget. Ett färdigställande dröjde till 1949, då det invigdes av biskop Gunnar Hultgren. Tio år senare, 1959, invigdes klockstapeln, byggd av fiskaren och båtbyggaren på Hallshuk, Gösta Norman. Klockan, en gammal skeppsklocka, har tidigare hängt i Hangvar kyrka.