Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, HALL HALLSHUK 1:10 HALLSHUKS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Hallshuks kapell, beläget vid kusten, är en anspråkslös byggnad med rektangulär planform (9x11 m). De låga putsade stenmurarna härstammar troligen från 1600-talet. Kapellet stod som ruin från slutet av 1800-talet till 1933, då murarna reparerades och byggnaden fick sitt höga spånklädda valmtak. Ingång sker från väster. Interiören präglas av det valmade tredingstaket med sin omålade träpanel. Väggarna är vitputsade. Predikstolen har, enligt inskrifter, tillverkats för Fårö kyrka 1601. Altarets gotiska retabel flyttades till Hallshuk från Fleringe kyrka, men hörde ursprungligen till Elinghem

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996.