Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidköping kn, FRIEL 27:1 FRIELS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - FRIEL

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 370, 1900: 548, 1995: 202

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i höjdläge i fullåkerbygd och någon km från Vänerns strand.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Av den medeltida stenkyrkan, sannolikt uppförd under 1100-talet eller 1200- talets första hälft, återstår fortfarande långhuset och det smalare, rakslutna koret. Kyrkan är murad i gråsten men har finhuggna hörnkedjor av sandsten (total putsavknackning 1953). Vid tiden för avbildningen i Peringskiölds Monumenta fanns ett timrat vapenhus i söder av okänd ålder, sedermera rivet. Någon gång under 1700-talet tillbyggdes en sakristia på korets nordsida. Västtorn från 1884.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans exteriör präglas av 1800-talets förändringar. År 1861 sänktes långhusets gavelrösten till samma höjd som korets. Murarna är putsade, förutom det av nyromanik präglade västtornet som blottar ett murverk av stora granitblock. Ingång i väster via tornets bottenvåning. I samband med 1800-talets omgestaltningar förändrades även kyrkans inre. Sin nuvarande karaktär fick emellertid kyrkorummet vid en genomgripande restaurering 1938 efter ritningar av Adolf Niklasson, vid vilken flera av det sena 1800-talets tillägg avlägsnades. Istället för ett tredingstak insattes ett sammanhängande trätunnvalv över långhus och kor. En altaruppsats från senare delen av 1600-talet konserverades och återuppsattes (ersatte närmast Thorvaldsens Kristus).

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 /Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.