Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungälv kn, NORRMANNEBO 2:20 NORRMANNEBO KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: ROMELANDA
BEFOLKNINGSTAL - Se Romelanda.

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Kapell inom Romelanda medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Norrmannebo kapell, även benämnt Romelanda kapell, i Romelanda sockens norra del. Läget är högt, på en utplanad terrass. Kyrkplatsen ligger på gränsen mellan ett högre bergsparti i Svartedalen och odlingsmarken i Göta älvs dalgång. Kapellet tillkom på privat initiativ. Norrmannebo ligger ca 10 km söder om Lilla Edet.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Se Inventering av kyrkor i Göteborgs stift 2002-2005. Bohusläns museum.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kapellet byggdes av rött tegel 1918-19, främst i nationalromantisk stil. Ritningarna utfördes av Albin och Carl-Wilhelm Gustafsson, Borås. Koret är lägre och smalare än långhuset. På takets västparti rider ett torn med överdel och spira i barock. Huvudingången är förlagd till kapellets västgavel. Långhuset täcks av ett treklöverformat valv av trä och skiljs från koret genom en triumfbåge med dekorativt måleri av Teodor Wallström. Han har även målat altartavla och predikstol. Utmed västgaveln sträcker sig en läktare, samtida med kyrkans byggnadsår liksom den öppna bänkinredningen. En genomgripande restaurering ägde rum 1969.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria