Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Herrljunga kn, MOLLA KYRKA 1:1 MOLLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Forts. på historik för kyrka:

1941 lades nya golv, tegel i kor och mittgång, trä i bänkkvarteren. Taken fick ny spåntäckning 1953 då de sista resterna av blytäckningen övertäcktes. Elvärme installerades samma år. 1962 installerades bänkvärmare i samband med invändigt underhållsarbete med tvättning, kalkstrykning och takmålning. Sakristian fick åter ny inredning. En mängd föremål från 1700-talet renoverades och placerades i kyrkorummet liksom ätten Bethuns vapen.
1997 projekterades en ut- och invändig renovering med underhållskaraktär av Alf Cederbergs Arkitektkontor. Den reviderades och utfördes till vissa delar 1999, såsom justering/lagning/målning av syd- och vapenhusfasaderna samt uppsättning av skyddsräcke på läktarbarriären. Ytterligare åtgärder har aktualiserats hösten 2004.


------------------
Anläggningshistorik saknas