Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, GAMMELGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 GAMMELGARNS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Gammelgarn kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Koret med sakristian samt långhuset byggdes under 1300-talets första hälft, medan det nuvarande ”tornet” egentligen är en rest av en äldre, romansk kyrka. Den kvarvarande delen utgjorde ursprungligen långhuset i en tidig 1200-talskyrka, från vilken även en portal bevarats, återanvänd som korportal i dagens kyrka. Redan på 1100-talet fanns dock det ännu kvarstående försvarstornet, kastalen, på platsen.
Under medeltiden skadades kyrkan av en brand, varvid bl.a. kolonnen i långhuset kringmurades. På 1700-talet sänktes taken över kor och långhus och belades med tegel, och takryttaren över det romanska långhuset uppfördes.

1957-58 utfördes en invändig restaurering efter förslag av länsarkitekt Olle Karth, Visby. Då gjordes en rad omfattande arbeten, bl.a. rekonstruerades mittkolonnen i långhuset, muralmålningarna togs fram och konserverades, läktaren revs, kyrkorummet och sakristian försågs med nya trägolv och elvärme installerades.