Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, KÄRRA 65:1 KÄRRA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: SÄVE
BEFOLKNINGSTAL - Se Säve

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Kapell inom Säve medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Den 29 maj 1929 beslutade Säve församlings kyrkstämma att ta emot Kärra kapell som gåva från Kärra kapellförening, från den 1 januari 1930, för framtida vård och underhåll. Fram till 2001 hade kyrkan benämningen kapell. Kyrkorådet beslutade att ändra namnet till Kärra kyrka, då den som invigd kyrka bör ha denna status och inte ska förväxlas med ett begravningskapell. Kärra kyrka i Säve socken på Hisingen har ett centralt läge i Hisings-Kärra. Kyrkplatsen är plan och ansluter till en större skolanläggning.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kärra kyrka byggdes 1920-21 av en kapellförening och efter ritningar av Theodor Wåhlin. Kapellet övertogs 1928 av Säve församling. Byggnadsmaterialet utgörs av panelklätt trä. Det enskeppiga långhuset har smalare, polygonalt avslutat kor i öster och ett vapenhus i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - På vapenhuset rider ett torn med spira. Sakristian är inrymd i absidens östparti. Takkuporna i västpartiet kastar ljus över läktaren. Kyrkan präglas av nationalromantik men interiören visar även drag av modernism. Altartavlan av Gunnar Ström har klassiserande infattning, snidad av F. Richter. Bänkinredningen är öppen. Vid en restaurering 1927 under Karl Samuelson blev koret ombyggt. En genomgripande renovering ägde rum 1966 som dock inte förändrat den ursprungliga karaktären.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2006.