Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, BRO KYRKOGÅRDEN 1:1 BRO KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Bro kyrka uppfördes i sin helhet under medeltiden. Den nuvarande byggnade¬ns äldsta del är tornet, vilket tillsammans med stora delar av fasadstenarna i långhusets och botgöringscellens södra fasader utgör kvarvarande partier av en romansk kyrko-byggnad från tiden omkring år 1200. Koret och sakristian byggdes vid mitten av 1200-talet medan långhuset och botgörings¬cellen uppfördes omkring år 1300.
Några större förändringar har därefter inte gjorts på kyrkans yttre, och invändigt är kyrkorummet oförändrat, förutom att det försetts med fast inredning (predikstol, bänkar etc.) under 1600- och 1700-talen. Tornhuven har förstörts två gånger under senare århundraden. År 1714 blåste den ner, och 1878 förstördes den av ett åsknedslag, den återuppbyggdes året därpå.