Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, BJÖRKE KYRKOGÅRDEN 2:1 BJÖRKE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Björke kyrka ligger i en liten lövskogsdunge omgiven av öppna slättmarker. Kyrkan består av ett närmast kubiskt långhus och öster därom ett mindre, avlångt och rakslutet kor av nästan samma längd som långhuset med en vidbyggd sakristia i norr. Kyrkan är av vitputsad kalksten och har låga tegeltäckta sadeltak. En liten brädklädd takryttare med raka sidor rider över långhusets västra del. Kyrkans huvudingång ligger i söder i långhusets sydfasad, men ingångar finns även på långhusets norra sida och i korets sydfasad. Kyrkan är invändigt välvd; koret med två valv, långhuset med fyra valv kring en mittkolonn. Äldst, från 1200-talets början, är korets västra del med romansk portal. Vid 1200-talets mitt uppfördes långhuset, som i sin västmur har en igenmurad tornbåge till ett planerat men aldrig uppfört västtorn. Vid 1300-talets mitt revs en tidigare absid i öster och koret byggdes ut till sin dubbla längd. Sakristian uppfördes 1860. Den lilla takryttaren har för Gotland märklig utformning med medeltidsinspirerade klassiserande detaljer. Den stämningsfulla interiören präglas av en omfattande restaurering 1910-12, då bl.a. fönstren fick sin nuvarande medeltidsefterliknande form. Predikstolen är en av Gotlands äldsta, tillkommen år 1594. Glasmålningarna i östfönstret, med bevarat medeltida masverk, är från år 1910.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996.