Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, HOVÅS 3:314 ASKIMS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - ASKIM

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 967, år 1900: 1144, år 1995: 21199

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Den gamla kyrkan var belägen på en åsbildning, den s. k. Kyrkåsen, varpå flera fasta fornlämningar finns bevarade. Ny kyrka påbörjades 1878 på hemmanet Stora Hovås ägor, drygt 2 km längre mot söder. Den nuvarande kyrkan ligger i tätorten Hovås på en bergssluttning med utsikt över Askimsviken i väster. Askim är idag en sydlig förort till Göteborg.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: belägen på annan plats (ASKIMS KYRKPLATS). Tornlös stenkyrka av medeltida ursprung, men i övrigt okänd utformning. Innertaket var smyckat med målningar föreställande åtskilliga Änglabilder och moln", utförda 1734 av Göteborgsmästaren Johan Ross. Brann 1876 och raserades därefter.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den befintliga stenkyrkan uppfördes 1878-79 under ledning av Carl Olsson i Otterbäck och byggmästare A. Krüger i Göteborg. Orienteringen är nord-sydlig med altaret i söder. Det rektangulära långhuset har tresidig koravslutning, västtorn i norr. Sakristian inrymdes ursprungligen i korpartiet; vid arkitekt Axel Forsséns restaurering 1941 avlägsnades sakristieskranket och ny sakristia tillbyggdes i öster. Sakristian utvidgades 1970 efter förslag av arkitekt Gunnar Hoving.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkan har vitputsade fasader, stora spetsbågefönster och en profilerad taklist under det valmade sadeltaket. Tornet avslutas med en rundbågefris och kröns av en spira. Ingång sker i norr genom tornet. En mindre dörröppning finns i söder, bakom altaret, där sakristian ursprungligen var belägen. Kyrkorummet har vitputsade väggar och täcks av ett spegelvalv, vilande på konsoler. Vid Forsséns restaurering igensattes mittersta korfönstret och glasmålningarna i de två kvarvarande, utförda av konstnären Gunnar Erik Ström, tillkom. Altaruppsatsen från 1726 är bevarad från den gamla kyrkan. Enkel predikstol av 1800-talstyp. Öppen bänkinredning från kyrkans byggnadstid eller strax därefter.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.