Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, ALSKOG KYRKOGÅRDEN 1:1 ALSKOG KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkan ligger tillsammans med prästgården (nu stiftsgård) och skolan mellan landsvägen och åkermarker. Kyrkogården har i öster en bevarad medeltida stiglucka med öppning i övervåningen mot kyrkogården. Den murade och putsade kyrkan består av ett lågt långhus från 1200-talets första fjärdedel, ett något yngre västtorn med trappa i nordmuren och hög spira - spirans form härrör sannolikt från medeltiden även om den förnyats (senast 1953) samt ett högt gotiskt kor från omkring 1300 med ursprunglig kryssvälvd sakristia i norr. Koret uppfördes som första etapp av en planerad större kyrkobyggnad. Kor, långhus och torn har i söder respektive väster ursprungliga portaler med huggna omfattningar och skulpterade kapitäl. Långhusets valv har redan under medeltiden ersatts av ett innertak av trä. Koret har ursprungliga fönsteromfattningar. I östväggens trekopplade fönster finns fem glasmålningsrutor från omkring 1300. Triumfkrucifixet från 1100-talets slut har väl bevarad ursprunglig polykromi. Från samma tid är dopfunten av sandsten med rikt skulpterade reliefer. I korets murar finns i söder en ursprunglig sittnisch och i norr ett inbyggt sakramentsskåp med sällsynt väl bevarad målning från omkring 1300. Predikstolen är en av Gotlands äldsta, tillkommen 1586 och målad av Johan Bartsch 1662. Altaruppsats och bänkinredning härrör från 1700-talet.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996.