Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, SANKT ILIAN 10:73 VÅRFRUKYRKAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Vårfrukyrkan är den enda av de fem kända medeltidskyrkorna i Enköping som bevarats. De äldsta delarna av kyrkan härstammar från 1100-talet. Kyrkan har en korsformig plan med ett centralt torn över korsmitten. Murarna som är frilagda från puts efter den senaste restaureringen på 1950-talet består av gråsten och tegel. Långhuset och korsarmarna är äldst och härrör från den romanska kyrka som byggdes på 1100-talet. Det tresidigt avslutade koret uppfördes i gotisk stil i slutet på 1400-talet.
Vapenhuset härrör från en stor ombyggnad 1839-41. Samtidigt försågs kyrkan med ett helt nytt valmat och brutet tak och det stora lanterninkrönta centraltornet över korsmitten byggdes. Syftet var att förvandla kyrkan till en klassicistisk centralkyrka.