Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, LILLKYRKA 3:1 LILLKYRKA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Lillkyrka kyrka är en liten, medeltida salkyrka. Den har vapenhus i söder och sakristia i norr. På kyrkans norra sida mittemot vapenhuset ligger ett gravkor för Eka säteri. Långhus och sakristia har bevarat ursprunglig form sedan kyrkan byggdes. Vapenhuset är tillbyggt först år 1730. Gravkorets ålder framgår ej i litteraturen. Kyrkans murar är uppförda i gråsten.

Åmark daterar kyrkan till äldre medeltid. Bonnier menar att kyrkan kan vara byggd under senmedeltiden. Det som talar för detta är att sakristian har ett ursprungligt valv av senmedeltida typ. Kyrkan har undgått senare större förändringar. En ombyggnad skedde 1752 då den östra gaveln togs ner och byggdes upp igen