Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, LILLKYRKA 3:1 LILLKYRKA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Lillkyrka kyrka ligger invid en forntida vattenväg. Bron nedanför kyrkan leder över avloppsdiket från de tidigare vattensjuka områdena.

Det är en liten, medeltida gråstenskyrka med rektangulärt långhus, sakristia och ett gravkor utbyggda på den norra sidan samt vapenhus i söder.

Långhus och sakristia har förmodligen uppförts under 1300-talet. Valven slogs senare under medeltiden, 1400-talet. Vapenhuset tillfogades först 1730, men den ålderdomliga porten kan härstamma från ett tidigare medeltida vapenhus. Gravkoret hör till Eka, Gustav Vasas mödernegård, uppförandetiden är inte känd.

1752 ommurades östra gaveln och fasaderna rappades. 1856 utbyttes tegelgolvet mot kalkstensplattor och gavelfönstren utvidgades. Kyrkan är för övrigt relativt oförändrad.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996