Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, KUNGSHUSBY 12:1 KUNGS-HUSBY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Äldre medeltida inventarier, bl.a. rester av en 1100-talsfunt, tyder på att Kungs - Husby kyrka haft en tidig föregångare.

Nuvarande salkyrka är uppförd av gråsten. Långhuset är indelat i fyra travéer, koret utgör den östligaste, samt har vidbyggd sakristia i norr och vapenhus i söder. Det östra gavelröstet pryds av elegant snidade vindskivor som delvis kan vara från 1300-talet.

Långhusets tre östra travéer och sakristian uppfördes under 1300-talets förra hälft. Korfönstrets omfattning och sydväggens spetsbågsfönster, nu markerat som en nisch i exteriören, är ursprungliga. Under andra hälften av 1400-talet tillfogades vapenhuset, valven slogs och dekorerades. 1755-57 förlängdes långhuset med den västra travéen.

1676 förorsakade ett åskoväder skador på kyrkan, dessa åtgärdades inte förrän 1770. Tidigare under 1700-talet upptogs och förstorades fönster.

1859 framtogs de medeltida kalkmålningarna som vitkalkats 1770. En grundlig restaurering av interiören gjordes under 1950-talet.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996