Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sollefteå kn, MULTRÅ PRÄSTBORD 1:3 MULTRÅ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - MULTRÅ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 472, år 1900: 1263, år 1995: 1310

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken (Styffe).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen omfattar mark på båda sidor om Ångermanälven. Kyrkan ligger i odlingsbygden öster om Sollefteå på en platå ovanför en brant sluttning norr om älven. År 1769 uppfördes en ny klockstapel söder om kyrkan av Pål Pehrsson från Stugun (SvK). Sydväst om kyrkan ligger två skolbyggnader, i norr församlingshemmet och i väster prästgården.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i öster och torn i väster.

I: En liten senmedeltida salkyrka, från vilken det finns ett altarskåp av Haken Gulleson utvidgades 1768-75 i söder och väster. Efter denna ombyggnad hade kyrkan fortfarande rektangulär planform och var försedd med en mycket liten sakristia i norr, troligen medeltida, samt ett vapenhus i söder. Den var välvd med två tegelvalv. Altaruppställningen från denna tid finns i den nya kyrkan. Den gamla kyrkans predikstol finns på Länsmuseet Murberget. Då en ny kyrka uppfördes på 1800-talet kom den östra delen av den gamla kyrkan att återanvändas som sakristia.

II: En ny stenkyrka uppfördes 1863-67 av byggmästare Jakob Norin, tillsammans med sonen Pehr, från Norrala efter ritningar av Ludvig Hedin. Delar av den äldre kyrkan ingår i den befintliga sakristian.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR – Vitputsade murar med hörnlisener och bågfriser under plåttäckta takfall. Segmentformade portalomfattningar som på långsidorna bryter igenom takfoten. Tornet har en åttasidig lanternin av trä, krönt av en spira. Ingångar finns i väster samt mitt på långsidorna. Kyrkorummet täcks av ett tunnvalv och har sluten bänkinredning. Altaruppställningen tillverkades 1769 av Johan Edler d ä, samt stofferades och förgylldes av Eric Hofverberg, för den gamla kyrkan, där den inramade korfönstret. Vid en restaurering 1914 infogades en oljemålning i ramverket. Predikstolen i en blandning av barock och rokoko snidades 1864 av Hans Jakob Sundström från Ådalsliden. Orgelfasad från 1969.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1998.