Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sollefteå kn, MULTRÅ PRÄSTBORD 1:3 MULTRÅ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Ingår sedan 1863 delvis som sakristia i den nuvarande kyrkan. En liten stenkyrka från 1400-talet (7,2 x 7,2 m) utvidgades 1768-1775 i söder och väster till en dubbelt så stor kyrka (12,6 x 9 m) med bänkrum för 130 personer. 1769 uppfördes en ny klockstapel av Pål Pehrsson från Stugun på södra sidan om kyrkan. 1863-67 byggdes en ny kyrka i nyklassicistisk stil vari den gamla kyrkans östra del (ca 9 x 9 m) ingår som sakristia.

PLAN OCH MATERIAL - Planen var rektangulär med kor i öster, mycket liten sakristia på nordsidan och vapenhus på sydsidan.
Var uppförd i natursten och vitputsad. Vapenhuset av trä. Takfallen täckta med spån.

EXTERIÖR - Byggd med högt valmat sadeltak. Två rundbågade fönster, (3 m höga och 1,5 m breda), ett på sydväggen och ett på östväggen.

INTERIÖR - Täckt med "två tegelvalv" , troligen kryssvalv, som vilade på sex pilastrar. Vid ombyggnaden tillkom ny inredning förutom predikstolen, som tillverkats sent på 1600-talet (numera på länsmuseet Murberget). Altaruppställningen, som inramade ett fönster över altaret, var utförd av Johan Edler 1769 och stofferad och förgylld av Eric Hofverberg. Denna utgör numera omramning till en altartavla från 1914 i den nuvarande kyrkan. Predellamålningen från 1769.
Bänkinredningen var troligen sluten. Läktaren sköt fram över halva kyrkan nästan till predikstolen. Uppgift om orgel saknas, 1828 års inventering upptar ingen.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860. Del 4, Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland. 1997