Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sollefteå kn, LILLEGÅRD 4:1 JUNSELE KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - JUNSELE

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 374, år 1900: 3233, år 1995: 1785

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omtalad 1535 (Styffe).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i landskapets nordvästra del omkring Ångermanälvens dalgång. Vid Junsele bildar älven en krök och ändrar riktning från nordväst mot sydost till nordost/sydväst. Kyrkan ligger högt över Ångermanälven i en brant sluttning med kyrkogården nedanför mellan skog och åker på ett näs mellan älven i söder och Betarsjön i norr. Tätorten, som liksom många andra orter i regionen utan någon skarp gräns övergår i jordbruksbygd, ligger strax intill. Söder om vägen nedanför kyrkan ligger prästgården och i nordväst, högre upp i sluttningen, hembygdsgården.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Flera träkyrkor har avlöst varandra. En första kyrka anses ha varit en stavkyrka som låg i Märgård (Mariagård), men varken dess läge eller utformning är säkert känd. Medeltida inventarier; ett processionskrucifix från 1200-talet samt altarskåp och träskulpturer från senmedeltiden finns i den nuvarande kyrkan liksom en predikstol från 1600-talet.

II: I Mo, invid Ångermanälven, byggdes 1763 en timmerkyrka av Per Zackrisson i Kubbe, Anundsjö. Den hade åttkantig plan med sakristia i norr och vapenhus i väster. Ytterväggarna var klädda med stående panel och längs taknocken löpte en takkam, som bar en smal takryttare mitt på kyrkan. Kyrkorummet hade målningar av Abraham Segerström från Härnösand, utförda 1770 - Den klockstapel som byggdes samtidigt med kyrkan återuppfördes i förenklad form 1970.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - III: En stenkyrka på andra sidan älven, ritad av Ludvig Hedin, invigdes 1885. Den har ett rektangulärt långhus, ett smalare femsidig korutsprång i öster, som även innefattar sakristia, samt torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR – Putsade murytor i ljust gult och med lisener och profilerat listverk i vitt. Tornet kröns av en hög öppen lanternin med kort spira. Rundvälvda muröppningar och plåttäckta takfall. Ingångar finns i väster och söder. Utbyggnaden i öster, som fungerar som sakristia, är avskiljt från koret genom en låg skärmvägg, krönt av ett kors med svepduk. Kyrkorummet täcks av ett kasetterat eller fackindelat tredingstak. Öppen bänkinredning, troligen från byggnadstiden. Kyrkan restaurerades 1903 samt 1970-71 under ledning av arkitekt Tore Virke, då en läktarunderbyggnad i väster tillkom, med rum för mindre gudstjänster. Orgelfasaden härrör från A V Lundahls orgel, byggd 1892 och ersatt av en större 1971. Kyrkans nuvarande predikstol är från byggnadstiden.

Ett processionskrucifix från 1200-talet finns uppsatt över dörren till sakristian, och i ett kapell under läktaren finns andra äldre inventarier, bl.a. en biskopsbild från 1400-talet, ett altarskåp med Maria som den apokalyptiska kvinnan från 1500-talets början och en predikstol från 1600-talet. I koret finns en medeltida madonnabild.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1998.