Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Timrå kn, TYNDERÖ PRÄSTBOL 1:2 TYNDERÖ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - TYNDERÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 542, år 1900: 1376, år 1995: 684

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, 1314 som annex till Hässjö, till 1920 pastorat med Ljustorp därefter med Hässjö.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger på en halvö, som går ut i Klingerfjärden nordost om Sundsvall. Kyrkan ligger för sig i den uppsplittrade odlingsbygden i en svag sluttning nära stranden av Ödsviken, som är en del av Sundsvallsfjärden. Norr om kyrkan ligger hembygdsgården i den tidigare prästgården.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING – Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti och sakristia i norr. Kyrkans byggnadshistoria är inte helt klarlagd. De medeltida murarna i Tynderö har proportioner som talar för att kyrkan byggts om redan under medeltiden, och i kyrkans sydfasad finns en igensatt romansk portal. Det kan hållas för troligt att kyrkan ursprungligen haft ett smalare kor i öster, vilket rivits och ersatts av det befintliga korpartiet senare under medeltiden (en annan tolkning har gjort gällande att korpartiet härrör från en ombyggnad 1756-66 under Daniel Hagmans ledning). Det vapenhus som tidigare fanns på kyrkans södra sida är rivet, ovisst när. På 1790-talet uppfördes den befintliga sakristian av Pehr Hagmansson.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Vitputsade fasader och valmat, brutet tak i plåt.1756-66 vidgades bland annat det östra och de södra fönstren och tog upp en dörr i väster. Fönstren sitter i djupa, höga nischer (jfr Selånger och Torp). De medeltida valven ersattes 1794 av ett tunnvalv i trä med dubbla gördelbågar utifrån kopplade pilastrar (jfr Torp och Selånger). Vid slutet av 1790-talet fick kyrkan en ny altaruppsättning som omger korfönstret. Den är snidad av Pehr Westman och står mot bakgrund av en skenperspektivmålning, utförd av Jonas Wagenius? Predikstolen av Jöns Olofsson i Skedvik har enligt inskrift tillkommit 1667. Orgelfasaden är från 1898, ritad av Fredrik Lilljekvist, orgelverket från 1961. Nuvarande interiör är delvis ett resultat av en restaurering 1937 under David Frykholms ledning. Då tog man fram den skenperspektivmålning som tidigare varit övermålad och bytte till slutna bänkar.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1999.