Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, ARMPLÅGAN 1:179 GALTSTRÖMS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Bruksförsamling utbruten 1680 ur Njurunda, ingår i Njurunda pastorat. 1995 överlämnad till Njurunda församling från dåvarande ägaren SCA.

Kapell till Galtströms järnbruk, påbörjades 1680 och fick sin slutliga inredning 1696. Byggnad med bred rektangulär form, sakristia i nordost samt lägre vapenhus i väster. Grund av huggen, bruksfogad natursten, timmerstomme, stående vitmålad brädfodring med profilerad bred panel. Panelen utbytt åtminstone två gånger sedan 1921. Tydliga knutlådor. Sadeltak belagt med ny-tjärade takspån, raka avslut men pilspetsformiga i takfot. Krönande vitt träkors i väster. Treradiga vindskivor på förvandring.

Se även tidigare inventeringar.