Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, ARMPLÅGAN 1:179 GALTSTRÖMS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - NJURUNDA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: -, år 1900: -, år 1995: -

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Bruksförsamling utbruten 1680 ur Njurunda. Uppgått i Njurunda 1868. Befolkningstalen för Galtström ingår i Njurunda.

LÄGE OCH OMGIVNING – Galtströms järnbruk grundades 1673 vid Armsjöns utlopp i Bottenviken.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING – Kapellet påbörjades 1680 och fick sin slutliga inredning 1696. Byggnad med bred rektangulär form, sakristia i nordost samt vapenhus i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kapellet har stående vitmålad brädfodring. Mycket välbevarad, enhetlig inredning från byggnadstiden, med altaruppsats från 1697och en något äldre predikstol, tillskrivna Jöns Olofsson i Skedvik. Från altaruppsatsen stals 2000 en Mosesskulptur, vid samma tillfälle stals fyra evangelister från predikstolen (delvis återbördade 2007). 1921 fick altaruppsats och bänkinredning ny, antikvariskt motiverad färgsättning.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1998.