Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, BRÄMÖN 3:34 BREMÖNS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Brämöns fiskekapell ligger ca 30 km sydöst om Sundsvall, några km vattenvägen från Lörudden på öns nordöstra sida. Bremöhamn (Norrhamn) består egentligen av två fiskelägen, Hamn och Viken. Äldre källor talar om Hamnviken och Kapellviken, som alltså senare förkortats till Hamn och Viken. Fiskestugorna står tätt med kokhusen uppåt och svalen ned mot sjön. Av de nuvarande fiskestugorna torde de äldsta vara från tidigt 1700-tal.

1892 övertog kyrkorådet i Sundsvall kapellen och prästkamrarna på Lörudden och Bremön.

Kyrkotomten återfinns på flack mark mellan de båda hamnarna. Bergigt parti straxsöder om. Strax intill i väster finns prästkammaren, uppförd 1824. Ett litet hus med ett rum och en skrubb, användbar som sovrum. Här har den besökande prästen vistats sommartid.

Bremö fiskarekapell, tillhör sedan 1624, Sundsvalls Gustaf Adolfs församling. Fiskeläget donerades till den nya staden för att bidra till stadsbornas försörjning och stadens tillväxt.

Bremö kapell uppfördes troligen 1679. en nybyggnad omtalas 1727. Årtalet 1745 på flöjeln antyder, att det vid denna tid åtminstone någon takreparation förekommit. 1911 reparades kapellet med bl.a. ny brädfodring.

Klockbock med fyrkantstolpar vid västra gaveln infogade i den inklädda takgavelns vindskivor. Bocken med två klockor, spånklätt mansardtak, och en plåtflöjel med årtalet 1745.