Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, LIDENS-BYN 1:46 LIDENS GAMLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Medeltida socken. Liden var med Holm som annex ett eget pastorat 1314, lades senare under Indal fram till 1889. Därefter pastorat med Holm.

Medeltida salskyrka i sten, möjligen föregången av en äldre kyrka. Rektangulär byggnad med sakristia i nordost och vapenhus i sydväst, sannolikt tillkomna något senare, de ligger inte i förband med själva kyrkan.

Kyrkan välvdes troligen i början av 1500-talet.

Efter en period av förfall från 1800-talets mitt genomgick kyrkan 1928 en genomgripande re-novering under ledning av Erik Salvén. Den planerade rekonstruktionen av de raserade valven var emellertid inte ekonomiskt genomförbar, i stället fick kyrkorummet ett trätunnvalv.