Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, LIDENS-BYN 1:46 LIDENS GAMLA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - LIDEN

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 789, år 1900: 2671, år 1995: 1024

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Liden var med Holm som annex ett eget pastorat 1314, lades senare under Indal fram till 1889. Därefter pastorat med Holm.

LÄGE OCH OMGIVNING - Den till ytan stora socknen ligger nordligast i landskapet och omfattar Indalsälvens dalgång och stora glest bebyggda skogsområden. Den nya kyrkan (se II: LIDENS KYRKA) ligger i tätorten Liden i utkanten av odlingsbygden högt upp i en brant sluttning ner mot Indalsälven. Prästgård och sockenstuga finns i kyrkans närhet. Längre ned i sluttningen, ca 1,5 km sydväst om den nya kyrkan och avskilt från bebyggelsen ligger Lidens medeltidskyrka på en hög platå ovanför älven som är djupt nedskuren i landskapet. Klockstapel ritad av Iwar Andersson, efter förebild av äldre stapel. De båda kyrkorna samt Lidens by med omgivande ålderdomligt odlingslandskap utgör riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - I: Senmedeltida gråstenskyrka bestående av rektangulärt långhus med rakslutet korparti. Sakristia i nordost och vapenhus i sydväst sannolikt tillkomna något senare; de ligger inte i förband med långhuset.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Vitputsad med brant, spånklätt sadeltak. Kyrkan välvdes troligen i början av 1500-talet. Mot mitten av 1700-talet förstorades fönstren i öster och söder och några decennier senare tog man upp ett fönster på den tidigare fönsterlösa nordsidan. Under 1600- och 1700-talen tillkom läktare i kyrkan. Efter en period av förfall från 1800-talets mitt genomgick kyrkan 1928 en genomgripande renovering under ledning av Erik Salvén. Den planerade rekonstruktionen av de raserade valven var emellertid inte ekonomiskt genomförbar, i stället fick kyrkorummet ett trätunnvalv. Kyrkans väggar har rester av målningar i renässansstil, som enligt en nu försvunnen inskrift skulle de vara från 1561. I kyrkan har förvarats ett antal medeltidsskulpturer, av vilka en romansk madonna, en prinsessa från en S:t Göransgrupp från c:a 1500 och fyra skulpturer ur ett altarskåp från sent 1400-tal, stals vid ett inbrott 1994. I oktober 2001 stals en S:ta Ursulaskulptur, en S:t Martinsbild från 1500-talet. År 1755 snidade Jonas Granberg dels en ny altarprydnad i form av en omramning av fönstret ovanför altaret, dels en predikstol. Från predikstolen stals 2001 fyra evangelister. Orgelfasaden är från mitten av 1800-talet.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1999.