Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kramfors kn, INHOLM 4:1 BJÄRTRÅ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
I kyrkans närhet, strax norr om vägen Ö om kyrkan, finns ett modernt församlingshem samt kyrkstallar från 1800-talet. Prästgården ligger ett stycke nordväst om kyrkan, ungefär halvvägs mellan den nya och den gamla kyrkan. Ruinen av den medeltida kyrkan (I) ligger ca en km norr om den nya, högre upp i odlingsbygden. Inom fastigheten Kungsgården, två km nordväst om den äldre kyrkplatsen, har medeltida bebyggelselämningar grävts ut som förmodas vara en medeltida försvarsanläggning, Bjärtrå skans.

Kyrkobyggnaden utgörs av en vitputsad gråstenskyrka, byggd 1844-47 av byggmästare Lars David Geting, delvis efter ritningar av Samuel Enander. Kyrkan, som står stabilt på berggrund, delvis i dagen, har ett rektangulärt långhus med torn i väster samt sedan 1907 ett smalare kor i Ö, som ursprungligen fungerade som sakristia. Den nuvarande sakristian ligger norr om koret. Sadeltaket över långhuset och det ursprungliga sakristietaket, nu kor, belagt med kopparplåt. På norra långsidan, vid den ursprungliga norra entrén, som sattes igen redan 1907, finns en utbyggnad, idag elcentral, tidigare uppvärmningscentral med kolbox, kopparplåt på taket även här.

Se även tidigare inventeringar.