Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kramfors kn, INHOLM 4:1 BJÄRTRÅ KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan byggdes 1844-47 av byggmästare Lars David Geting, som delvis följde ritningar 1833 av Samuel Enander. Kyrkan invigdes den 5 september 1847 av prosten Jonas Nordberg, Nordingrå. Den medeltida stenkyrkan låg på annan plats och revs i samband med nybyggnaden. Den står nu som konserverad ruin med bevarad stiglucka.
PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt långhus, ursprungligen med sakristia bakom östväggen och torn i väster. Sedan 1907 med smalare kor i öster och sakristia på norra sidan av koret. Enanders ritning har på församlingens önskan tornet i öster med sakristia i dess bottenvåning.
Byggd i gråsten, delvis direkt på befintligt berg i dagen. Vitputsade fasader. Tidigare takbeläggning först spån, sedan gråmålad falsad järnplåt, nu kopparplåt.

EXTERIÖR - Huvudingång genom tornfoten, som pryds av Oscar I:s monogram inom strålsol. Ursprunglig ingång på norra långsidan igensatt 1907. Tornets lanternin av trä var från början öppen. Öppningarna stängdes och tornur sattes in 1907, och snidade girlander tillkom. Sadeltak över långhuset, separat valmat tak över den ursprungliga sakristian, nu kor.

INTERIÖR - Den ursprungliga raka korväggen pryddes av draperimålning som nådde upp till tunnvalvets hjässa och runt dörrarna till den bakomvarande sakristian. Den ståtliga altaruppställningen med parställda kolonner och båge med strålsol pryddes av altartavlan "Jesu bön i Getsemane". Hela altaruppställningen flyttades efter förändringen 1907 österut mot den nya korväggen. En skråhuggen bred bågöppning togs då upp i den gamla korväggen. Altaranordningen liksom predikstol, orgelfasad, läktarbröstning och nummertavlor, utfördes 1846-48 av Olof Hofrén, som till sin hjälp hade Nils Gärdin från Jämtland. Predikstolen med rik skuren förgylld dekor är vinklad snett utåt kyrkorummet och har draperimålning på väggen mellan ljudtak och korg.
Öppen bänkinredning (före 1945 sluten). Läktarunderbyggnad i liv med läktarbröstningen.

Källa: Kyrkobyggnader 1760-1860, Del 4 Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland. Stockholm 1997