Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Härnösand kn, SKEDOM 2:50 BARSVIKENS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Beläget strax innanför landskapets sydligaste udde, Skarpudden. Byggt av gävlefiskare och troligen invigt 10 juli 1762. Storlek 9x8 m med för fiskekapell sedvanlig utformning. Sakristian och vapenhuset på nord- respektive västgaveln tillbyggda 1926. Ytterväggarna sedemera klädda med rödmålad stående locklistpanel och vita knutar. Ursprungligen fönsterluckor. Nuvarande fönsteromramningar avslutade med trekantsgavlar troligen från ovan nämnda renovering. Anspråkslös liten lanternin med sadeltak på västgaveln. Troligen sticktak.
Inredningen torde stamma från 1920-talets renovering, eventuellt är den slutna bänkinredningen ursprunglig. Korfönstret försett med inramning. Altartavlan från 1920-talet, som var insatt i inramningen, är numera uppsatt på sydväggen. Predikstolen var ursprungligen placerad på sydsidan. Sluten bänkinredning med gavlar avslutade med ståndare. Bänkskärmen mot koret prydd med en låg genombruten skärm.
Kapellet var under 1800-talet senare del så bristfälligt att fråga uppstod om det skulle rivas. 1926-27 iståndsattes det under arkitekt David Frykholms och dr Erik Salvéns ledning. Samtidigt tillbyggdes ett vapenhus och sakristia samt värmekammare. Eventuellt tillkom då den nya panelen och och nya fönsterfoder avslutade med trekantsgavlar. Taket och innerväggarna kläddes med pärlspontpanel. In- och utvändig målning samt delvis ny inredning.