Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Bengtsfors kn, ÄRTEMARKS STOM 4:1 ÄRTEMARKS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: ÄRTEMARK
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1423, år 1900: 3175, år 1995: 4359

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen är belägen i de norra dalbygderna. Kyrkan, prästgården och några andra byggnader ligger alla på den tidigare prästgårdsmarken (Stommen) på en bergig udde i sjön Ärtingen väster om Bengtsfors. Kyrkan är belägen längst ut med utblick över sjön.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, en sakristia i norr samt torn i väster. I det befintliga långhusets västra delar kvarstår sannolikt partier från en medeltida gråstenskyrka. Det nuvarande korpartiet är resultatet av en ombyggnad år 1728, då sannolikt även sakristian tillfogades. Även ett vapenhus, sedermera rivet skall då ha uppförts. Västtornet tillbyggdes 1893.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans exteriör präglas i första hand av 1890-talets förändringar. Såväl de äldre byggnadskropparna som det tillfogade västtornet formgavs då i nygotik. Den vitputsade exteriören genombryts av spetsbågiga muröppningar. Kyrkans långhus har ett skiffertäckt sadeltak, vilket är valmat över den tresidiga östmuren, medan tornets resliga spira är plåtslagen. Ingång i väster genom tornets bottenvåning. Kyrkorummet har vitputsade väggar och trätunnvalv, med svagt markerad taklist. Interiören genomgick en omfattande restaurering 1937 efter förslag av arkitekt Ärland Noreen, vilken framförallt avsåg att avlägsna det sena 1800-talets nytillskott. Därtill förnyades den fasta inredningen, bl.a. med orgelläktare och bänkinredning. Vid detta tillfället framtogs också äldre färgskikt på den alltjämt bevarade barockinredningen. Altaruppsatsen utfördes 1739 av Nils Falk och Hans Georg Schüffner. Predikstolen utfördes 1767 av Isac Schulström.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.