Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Bengtsfors kn, STENEBY PRÄSTGÅRD 2:1 M.FL. STENEBY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: STENEBY
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1686, år 1900: 2817, år 1995: 3905

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Noreby införlivad strax efter 1531. Billingsfors bruksförsamling utbruten 1761, men åter införlivad 1872. Befolkningstalen inkluderar Billingsfors bruk (år 1805: 486 inv.)

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen är belägen i de norra dalbygderna ungefär en mil söder om Bengtsfors. Kyrkan ligger naturskönt, på sluttningen mot sjön Iväg, i en bred uppodlad dalgång omkring Stenebyälven. Omedelbart sydost om kyrkan ligger prästgården. Strax sydost om kyrkans korparti står familjen Kavles gravkor från 1800-talets början.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med tresidigt korparti, ett oktogonalt gravkor i öster samt torn i väster. I långhusets västra del finns betydande mursträckningar efter gråstenskyrka, troligen uppförd under äldre medeltid. I samband med grävningar under kyrkans golv 1958 påträffades grundmurar till det ursprungliga koret, vilket var smalare än långhuset och rakt avslutat i öster. Vid en ombyggnad 1732-33 tillkom det befintliga korpartiet. Långhuset förlängdes i väster 1751 och ett västtorn uppfördes. Gravkoret för familjen Frese tillbyggdes på 1790-talet.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Den vitputsade exteriören genombryts av stora, rundvälvda fönsteröppningar, sannolikt förstorade under 1800-talet. Långhuset har valmat sadeltak, medan tornet kröns av huv och lanternin. Samtliga yttertak är skiffertäckta. Ingång i väster via tornets bottenvåning; en korportal i söder igensattes vid restaurering 1957-58 efter förslag av arkitekt Ärland Noreen. Kyrkorummets putsade väggar och brädvälvda innertak erhöll år 1895 målade dekorativa ramverk. Efter att de en tid varit övermålade återställdes de vid inre restaurering 1984-85, under ledning av arkitekt Janne Feldt. Då tillkom också läktarunderbyggnaden, med smårum för skilda funktioner. Altaruppsatsen utfördes av Nils Falk vid 1700-talets mitt, medan predikstolen är ett verk av Erik Grund från 1779.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - I kyrkan finns begravningsvapen över socknens adliga familjer (Ugglas, Svinhufvuds och Ahlefeldt).

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.