Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, TRÄVATTNA 8:1 TRÄVATTNA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - TRÄVATTNA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 387, 1900: 499, 1995: 110

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan har ett öppet läge i sparsam odlingsmark i skogsbygd på sluttningen 200 m öster om Lidan. Nära kyrkan, som ligger i den under 1870-talet anlagda Lindgrenska parken, finns skolhus byggt 1910 nu församlingshem, missionshus samt lanthandel.
Trävattna socken ligger väster om Falköping.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Brunnen och därefter raserad stenkyrka, sannolikt av medeltida ursprung, men i övrigt okänd utformning. Ny kyrka troligen uppförd på samma plats.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1854. Rektangulär salkyrka med västtorn och sakristia i norr.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Vitputsad exteriör med rundbågsfris och rundvälvda fönsteröppningar samt framspringande sydportal. Västtornet har medeltidsinspirerade trappgavlar. Långhus och sakristia täcks av sadeltak. Ingång i väster via tornets bottenvåning samt mitt på långhusets sydsida. Kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv. Korväggens stora trefönstergrupp, med konstnären Folke Heybroeks glasmålning från 1962, dominerar det för övrigt sparsmakade kyrkorummet. Större restaureringar har ägt rum 1953-54 och 1992 och har bl.a. omfattat ombyggnad av bänkinredningen och ommålning, men kyrkorummets nyklassicistiska karaktär har dock i huvudsak bibehållits. Vid restaureringen. 1992 upptäcktes och framtogs rester av en enkel ursprunglig dekorationsmålning runt ljuskronornas fästen. Predikstol från byggnadstiden, med uppgång från sakristian.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.