Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, SOLBERGA 16:1 SOLBERGA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - SOLBERGA

BEFOLKNINGSTAL 1805: 209, 1900: 197, 1995: 60

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan har ett dominerande läge i västsluttning. Den välbevarade sekelskiftesbebyggelsen är väl samlad nedanför åkrarna, i typiskt falbygdsläge. Intill den tornlösa kyrkan står en inklädd och rödmålad klockstapel. Solberga socken ligger mellan Falköping och Ulricehamn.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den anmärkningsvärt lilla, romanska stenkyrkan uppfördes under 1100- eller 1200- talets första hälft med långhus och smalare, rakslutet kor. Vapenhuset av trä i väster tillbyggdes möjligen under 1700-talet. Sakristian på korets norra sida, likaså av trä, uppfördes efter 1830.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Även om medeltidskyrkan till sina mursträckningar återstår helt intakt har den kraftigt förändrats både till det yttre som inre, framförallt under 1700- och 1800- talen. De vitputsade murarna genombryts av stora, rektangulära fönsteröppningar. Korets nuvarande sydfönster är en delvis igenmurad korportal, troligtvis av relativt sen datering. Vid okänd tidpunkt (senast 1760) har det lägre, romanska koret höjts till långhusets murkrön och byggnadskropparna täcks nu av ett gemensamt sadeltak. Det dominerande vapenhuset i väster är brädfodrat och vitmålat. Kyrkorummet täcks av ett plant innertak av trä, utsmyckat med grisaillemålningar från omkring 1760, utförda av Fredrik Wahlin, dock kraftigt påbättrade 1926. Av 1700-talsinredningen återstår en basunblåsande dopängel, skänkt till kyrkan 1775. År 1924-26 genomgick interiören en restaurering, efter förslag av arkitekt Knut Nordenskjöld, då ett östligt korfönster igensattes, altarväggen pryddes med en draperimålning och ny orgel förvärvades. Altarprydnad bestående av krucifix, flankerad av Maria och Johannes. Predikstol av 1800-talstyp.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.