Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Halmstad kn, SPERLINGSHOLM 1:5 SPERLINGSHOLMS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Uppförd 1907 som privatägt slottskapell till Sperlingsholms gods. År 1970 skänktes det till Övraby församling. Kyrkan är ritad av arkitekt Knut Beckeman. Den är murad och har ett rektangulärt långhus och smalare, rakt avslutat korparti. Huvudingång är på långhusets kortsida. Kor och långhus täcks av sadeltak, och långhuset är försett med en takryttare. De röda tegelfasaderna artikuleras med en bågfris under takfoten. Murarna genombryts av rundbågiga, småspröjsade fönster. Invändigt täcks långhuset av sadeltak med laserad träpanel. Koret täcks av ett tunnvalv, som i likhet med innerväggarna är vitputsat. Altartavlan har målats av Olle Hjorzberg och dopfunten i ek har snidats av skulptören Eric Nilsson.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.