Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vadstena kn, SLOTTET 1 VADSTENA SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Slottet anlades under 1500-talet på den plats där den medeltida stadsdelen Sanden legat och som Gustav Vasa exproprierade. Byggnadsarbetena påbörjades under 1540-talet.
Den ursprungliga befästningen bestod av en rektangulär borgplats, på tre sidor begränsad av vallar med flankerande kanontorn och vallgravar, samt längs norra sidan tre fristående envånings stenhus, sammanbundna av en försvarsmur. I borggårdens södra hörn fanns två fristående tornbyggnader i fyra våningar, de s.k. fyrkanterna. Försvarsanläggningen förstärktes omkring år 1600 genom höjning av vallar och kanontorn.
Själva slottsbyggnaden fick sin nuvarande planform 1555-63, då de tre stenhusen sammanbyggdes och de båda trapptornen mot gården tillkom. Under Johan III:s tid tillkom andra våningen och östra delen av tredje våningen med det i mittornet inrymda slottskapellet.
Efter en brand 1598 fullbordades slottet med tornhuvar och de båda praktgavlarna i nederländsk renässansstil. Arbetena avslutades omkring 1620.
Slottet användes av kungahuset fram till 1715 men fungerade därefter som spannmålsmagasin och textilfabrik fram till 1800-talets slut.
Slottsvallarna revs 1850, fyrkanterna något tidigare. Materialet användes till en ny hamnanläggning.
Landsarkivet inreddes provisoriskt i slottets östra del 1899.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X