Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Högsby kn, BÖTTERUM 8:1 M.FL. BÖTTERUMS TINGHUS M.FL. BYGGNADER

 Anlaggning - Historik

Historik
Kulturhistorien för tingshuset och de övriga byggnaderna är starkt förknippade till den för gästgiveriet. Byggnader har kommit till, flyttats och rivits, vilket kan beläggas genom det historiska kartmaterialet. 1734 års lagförslag innehöll bl.a. gästgiverier och tingshus, vilka ofta byggdes i anslutning till varandra eftersom gästgivarna var skyldig att hålla med tingshus.

Till byggnadsminnet hör även tingshusparken, i den finns en lövskog med en mängd anlagda ytor i form av kaffegrottor, bersåer och gångar som tyder på en romantisk strävan, vilka dock är svåra att tidsbestämma. Trädgården, som är belägen mellan parken och tingshuset, kan utifrån växtmaterialet bestämmas till mitten av 1900-talet. Tingshusparken har ett miljömässigt värde både med sina sällsynta anläggningar i parken och som inramning i tingshusets olika funktioner genom tiderna.

Källa: Länsstyrelsen Kalmar län, Byggnadsminnesförklaring av Bötterums tingshus m.fl. byggnader, Långemåla socken, Högsby kommun. 2010-12-21