Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Pajala kn, PAJALA 14:49 LAESTADIUSMUSEET

 Anlaggning - Historik

Historik
Pajala kyrka har sina rötter i den kyrka som byggdes vid Kengis bruk på 1650-talet. Kring 1870 övertog Pajala rollen som kyrkby när kyrkan från Kengis flyttades hit och fick sin nuvarande skepnad. Prästgården hade fått sitt säte redan halvtannat decennium tidigare. Att flytten skedde vid olika tidpunkter har sin förklaring i att prästgården i Kengis var utdömd och i akut behov av att ersättas. Eftersom planerna på att kyrkan skulle flyttas diskuterades redan på 1840-talet uppfördes den nya prästgården på det nyinköpta Vuopiohemmanet inne i Pajala.

Prästgården består av en prästgård, ett pörte (parstuga) samt en lada. Prästgården är en gulmålad träbyggnad i 1 1/2 våning. Pörtet och ladan är låga, rödfärgade timmerbyggnader med ockragula dörrar. Byggnaderna har en klassicistisk uppställning med den stora prästgårdsbyggnaden i mitten och de två mindre byggnaderna som tvärställda flyglar. Fastigheten är utpekad som kulturreservat i detaljplan från 1991.

KÄLLA: Bedömning av kulturhistoriskt värde inför byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Norrbotten, 2010-03-31, Dnr: 432-16250-07.