Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vimmerby kn, VIMMERBY 3:3 KÄLLÄNGSPARKEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Källängsparken anlades i början av 1950-talet efter ritningar av trädgårdsarkitekt Ulla Bodorff, en av Sveriges främsta 1900-tals arkitekter. Parken är anlagd i romantisk funktionalism en stil som utvecklades i Sverige under 1940-50 talet. Ulla Bodorff tar till vara platsens förutsättningar, integrerar flera olika funktioner och skapar ett romantiskt men samtidigt funktionellt rum för vila, rekreation, spel och lek. Alla funktioner är sammanfogade i en tilltalande och samlande rumslig gestaltning.
Källängsparken har sedan den anlades inte genomgått några större förändringar utan är ett mycket gott exempel på Ulla Bodorffs arbeten samt det parkideal som var rådande kring 1900-talets mitt i Sverige.