Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Luleå kn, INNERSTADEN 2:1 GAMLA HAMNKRANEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Södra sidan av stadsön har nyttjats för sjöfart och fiske ända sedan staden anlades här. 1758 års karta visar att stranden kantas av sjöbodar. Stadens egentliga hamn var fram till sekelskiftet 1900 den norra hamnen. 1892 års karta över staden visar en strandlinje där flera av kvarteren närmast den nuvarande Södra Hamnleden helt eller delvis ligger under vatten. Överflyttningen av stadens egentliga hamn från den norra till den södra delen av stadsön påbörjades runt sekelskiftet 1900. Järnvägsspår drogs fram till Södra hamnen 1901 och 1904 stod Södra Långkajen och Hamnpiren färdiga.

Hamnanläggningen bestod vid denna tid av Hamnpiren, en smal pir i Nygatans förlängning med vatten på bägge sidorna och den 245 m långa Långkajen väster om piren. Öster om hamnpiren fanns vågbrytare av stenkistor som en skyddad angöringsplats för mindre båtar (Ettans småbåtshamn). Den s.k. Djuphamnen/kajen byggdes i början av 1940-talet öster om småbåtshamnen och två hamnkranar uppfördes på platsen 1950. Hamnbassängen där småbåtshamnen fanns fylldes ut i början av 1950-talet och det finns nu en småbåtshamn i bukten mellan gamla Djupkajen och Cementakajen. Djupkajen förlängdes fram till Hamnpiren i etapper 1965-1970. I slutet av 1980-talet byggdes ett bostadsområde på hamnplanens östra delar. På 1980-talet demonterades även den ena av de två hamnkranarna.

KÄLLA: Dokumentation inför byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Norrbotten, 2009-05-26, Dnr 432-5767-09, 432-5777-09.