Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åre kn, VALLBO 1:17 OLANDERVILLAN I VÅLÅDALEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Vålådalens turiststation har under en stor del av 1900-talet varit en omtalad och till viss del mytomspunnen plats. Till Gösta och Olga Olander i Vålådalen kom under flera decennier elitidrottsmän, kulturpersonligheter och ”vanliga” turister. STF drev turiststationen i många år, men paret Olander kom att bli starkt förknippade med Vålådalen och den speciella anda som sägs ha karakteriserat platsen.

Olanders privatbostad, Olandervillan, uppfördes under 1930-talet – en period då vägen drogs fram och turiststationen expanderade och fick sin egen karaktär. Arkitekt John Åkerlund var under lång tid STF:s mest anlitade arkitekt och har bl.a. ritat flera fjällstationer. I Vålådalen var han engagerad under flera decennier med uppbyggnaden av turiststationen och Olanders bostad. Åkerlund var dessutom en pionjär inom arkitekturkritik i länet, både som skribent och lärare. Hans syn på äldre och nyare arkitektur kom att påverka byggandet i Jämtlands län under 1900-talets början.

Olandervillan är, liksom turiststationen, uppförd i en rustik, allmogeinspirerad arkitektur och ansluter i stilen till flera andra turistbyggnader från samma tid. Turistarkitekturen i länet under 30-talet kan uppvisa hela skalan från internationell, modernistisk funktionalism, t.ex. Sällsjö turisthotell utanför Mörsil och Hotell Jämtlandia i Enafors, till rustik, vildmarksinspirerad allmogestil som Anjans fjällstation och Hållfjällets turiststation.

KÄLLA: Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Jämtlands län, 2010-02-28, Dnr 432-7885-03