Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ljusdal kn, STORBYN 10:1 LOS BRYNSÅG

 Anlaggning - Historik

Historik
Ända sedan mitten av 1800-talet har lerskiffer brutits i trakten av byn Ryggskog väster om Los. Ryggskogsskiffern är tät och mycket finkornig och har särskilt goda brynegenskaper. Det berättas att det var ett skogsarbetarlag i Ryggskog på 1860-talet som av en slump upptäckte Ryggskogsskifferns speciella egenskaper. En av arbetarna skall under en matrast ha ragit upp en stenskärva från marken och prövat att stryka den mot yxeggen, vilket blev starten för en lokal industri.

Skifferbrytningen i Ryggskog skedde i flera mindre dagbrott, och från början tillverkades brynen för hand till husbehov på gärdarna i trakten. Handsågningen fortsatte man med under lång tid, även sedan efterfrågan hade ökat och en tillverkning för avsalu satts igång.

På 1880-talet byggde Hans Gustav Borg den första vattendrivna brynsågen vid Österhocklan, ett biflöde till Voxnan. Vattenkraften gav större kapacitet och gjorde den nya sågen till en svår konkurrent för Ryggskogsbönderna. Råmaterialet hämtade Borg från brynstensbrotten i Ryggskog.

Efter nHans Gustav Borgs död drevs brynsågen vid Österhocklan vidare av sönerna Herman och Karl. Herman sågade och Karl hyvlade för hand. Först på 1930-talet började man driva även hyveln med vattenkraft. År 1940 byggde Herman Borg den nuvarande brynsågen och den gamla sågen revs. Såg- och hyvelramar och annat användbart material togs dock tillvara och flyttades över till det nya såghuset. Den masinella utrustningen bestående av hyvelbord och såg är bevarad.

Under 1900-talet byggdes ytterligare brynsågar, vid Karlsmyr under namnet Åke Borgs brynfabrik. I mitten av 1970-talet flyttades Åke Borgs brynfabrik till Rävmyra, med modern maskinell utrustning. Från och med nu skedde sågnigen elektriskt. Det var också Åke Borg som låg bakom att det så kallade Losbrynet i början av 1980-talet blev en populär souvenir.

Förutom såghuset ligger en mindre koja inom skyddsområdet. Inom området finns också en kulturlämning i form av en hög kasserade brynämnin och andra stenrester från tillverkningen.