Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Valdemarsvik kn, VALDEMARSVIK 4:60 VILLA ALBACKEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Historik
Villa Albacken uppfördes 1912 av Karl Lundberg, direktör för AB C J Lundbergs läderfabrik i Valdemarsvik. Villa Albacken byggdes för modern Johanna Lundbergs räkning, änkan efter Carl Johan Lundberg som 1873 grundade Lundbergs garverirörelse i Valdemarsvik. Villan är uppförd på mark tillhörig gården Borg sydost om Albacken där Johanna Lundberg dessförinnan bodde. Villan tillkom i samband med företagets utbyggnad för en mer industrimässig produktion som resulterade i de för Valdemarsvik så karakteristiska industribyggnaderna på Hamnängen, uppförda i tegel och vit puts åren 1913-1923. Villa Albackens förmodade förebild är Sollidens slott på Öland, som uppfördes 1903-1906 efter Torben Gruts ritningar. Bakgrunden är inte utredd men förmodligen är det byggherrens önskemål snarare än arkitektens vilja som styrt utformningen av villan. Arkitekten Agi Lindegren fick först uppdraget att rita Villa Albacken, men blev oense med byggherren Karl Lundberg varför uppdraget att gick till Norrköpingsarkitekten Werner Northun. Denne har satt sin prägel på Valdemarsvik då han förutom Albacken även ritat fabriksbyggnaderna samt ett stort antal arbetarbostäder och tjänstemannavillor samt andra hus i Valdemarsvik under perioden 1912-1932.

Lundbergs läderfabrik växte efter utbyggnaden snabbt, i synnerhet under världskrigen, och sysselsatte som mest 700 personer. Lundbergs läder var en av Skandinaviens största läderfabriker. Åren 1930 och 1942 byggdes ett nytt fabrikskomplex med funktionalistisk utformning väster om den gamla fabriken. På 1950-talet svek marknaden för läderprodukter och utslagningen var stor. 1959 köptes Lundbergs läder upp av konkurrenten Ehrnbergs läder i Simrishamn som året efter lade ned fabriken i Valdemarsvik. Villa Albacken beboddes under denna period först av Johanna Lundberg och därefter företrädesvis av läderfabrikens direktörer fram till fabrikens nedläggning.

1960 övertogs fabriken och Villa Albacken av makarna Åke och Irma Carlsson, ägare till NC möbler i Tibro. På fabriken i Tibro tillverkades främst stolar och med den utökade verksamheten i Valdemarsvik kunde man bredda företagets sortiment samtidigt som en stor del av arbetstillfällena i Valdemarsvik räddades. Irma Carlsson bodde kvar på Albacken fram till 2002.

Villa Albacken har som direktörsvilla varit en del av en kultur förknippad med Valdemarsviks epok som industrisamhälle. En del i detta var traditionen att fira Valborgsmässoafton på Albacken. Valdemarsviksborna samlades då i trädgården under det att Valdemarsviks manskör framförde vårsånger från villans trapp och stora terrass, och ett tal till våren hölls från trappan ned mot trädgården. Valborgsmässobål tändes först nere vid stranden nedanför villan, och efter att den nya Grytsvägen byggdes placerades bålet på en flotte på vikens vatten. Traditionen uppkom på Lundbergs tid men fördes vidare av de nya ägarna till möbelfabriken, och levde därför kvar ännu fram emot mitten av 1980-talet.

Villa Albacken är relativt oförändrat sedan huset byggdes. En renovering genomfördes 1939 men lämnade inga större avtryck. Moderniseringar av badrummen genomfördes efter att Irma och Åke Carlsson tagit över huset 1960. Två rum i huvudvåningens nordvästra del som fungerat som barnkammare slogs ihop och blev nytt kök. De flesta golv försågs också med heltäckningsmattor, en del äldre dörrar hade sedan tidigare klätts med masonite. Vid den senaste upprustningen efter 2002 har stor hänsyn tagits till både ursprungliga delar och inredningen från 1960. Äldre parkettgolv och spegeldörrar har dock frilagts från heltäckningsmattor respektive masonite.

KÄLLA: Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Östergötlands län, 2009-06-23, Dnr 432-8037-00