Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, HELLVI MALMS 1:2 M.FL. STRANDRIDAREGÅRDEN PÅ KYLLAJ

 Anlaggning - Historik

Historik
Johan Ahlbom, f.d. kornett i Karl XII:s armé, strandridare och sedermera kalkpatron, kom till Kyllaj som statlig tjänsteman 1721. Genom giftemålet med storbondedottern Elisabeth Malmsten från Malms, år 1726, fick han rätt att bryta och bränna kalk. Han blev snabbt en förmögen man och omkring 1730 lät han uppföra den nuvarande huvudbyggnaden, ett enastående hus för sin tid. Det är byggt i sten med ockragult putsade väggar och gavelspets i korsvirke. Taket är tegeltäckt. Manbyggnaden innehåller bl.a. förstuga med uppgång till loft och nedgång till källare samt kök med tre bakugnar. Under 1800-talet utbyggdes ett rum åt öster, den s.k. brudkammaren, men annars är huset intakt behvarat från tillkomsttiden.
En flygelbyggnad från samma tid är uppförd i sten med ett märkligt oregelbundet takfall, vilket ger husets framsida två våningar med kort takfall och baksidan en våning. Huset innehåller drängkammare samt brygghus med kölna och brännvinsbränneri.
Från Ahlboms tid stammar även tullboden, en byggnad i sten med brant faltak. Här står även ett hemligt hus.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1991-12-09. Dnr 221-1443-90