Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Värmdö kn, EKNÖ 1:351 SANDHAMNS FYRPLATS

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Sandhamn är ett samhälle och lotsplats på Sandön, vid södra sidan av östra inloppet till Stockholms skärgård. Runt 1670 upptäckte tullen öns strategiska läge och öppnade en tullstation. I och med tullens etablering började en liten by växa fram. Under ryssarnas härjningar sommaren 1719 brändes all bebyggelse ner till grunden men efter något år hade allt byggts upp igen. 1726 öppnas Sandhamnsleden för utländska fartyg och tullens verksamhet ökar. 1752 behövde tullen en större byggnad och det stora tullhuset uppförs. På det närbelägna Korsö fanns en fyr redan i mitten av 1700-talet. Vid Sandhamn hölls under 1800-talets första hälft, till rättelse för insegling till Sandhamn, en lykta tänd i ett av tullhusets fönster. År 1851 överflyttades detta ansvar från tullinspektorn till Sandhamns lotsålderman mot en årlig ersättning från staten. År 1862 uppsattes istället en trästolpe med en lykta, ritad av C. F. Carlsson, som fungerade som fyr fram till år 1870.