Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, FÅRÖ GOTSKA SANDÖN 1:1 GOTSKA SANDÖNS KAPELL

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården
Gotska sandöns kyrkogård är nästintill kvadratisk.
Kyrkogården är omgiven av bandtun, på dess östra sträckning finns en öppning försedd med grindar. Grindarna är tillverkade och formgivna av Totte Jönsson som arbetat på Sandön. Kyrkogården består precis som sin omgivning av gräsbevuxen sandmo och sanddyner, på kyrkogården växer 6 st. tallar samt en enbuske.

På kyrkogården fanns (2008) 10 st. synliga gravar, ett mausoleum (anlagt 1896 som fick sitt nuvarande utseende 1931) över familjen Söderlund samt en gravkummel över en engelsk besättning. Gravvårdarna är enkla, de markeras med sjösten.

Övriga byggnader på kyrkogården
På kyrkogården finns ett mausoleum över familjen Söderlund, det sköts inte av församlingen utan av de efterlevande.