Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, GÅRDA 68:1 BIOGRAFEN FLAMMAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Funktionalismen var på högsta modet och Flamman utformades i en utpräglad "funkisstil med ljusa slätputsade fasader, ospröjsade fönster och ett nästan plant tak."
Funkisen slog igenom samtidigt som ljudfilmen, vilket fick stora konsekvenser för biografernas utformning. Att gå på bio blev nu ett folknöje och biograferna kunde för första gången frigöra sig från ambitionen att efterlikna teatern. Det var den moderna tiden som skulle speglas i byggnaderna efter mottot att formen följer funktionen. Det medförde att man nu lämnade klassicismens strävan efter symmetri. Olika formelement och volymer fogades istället samman till en många gånger asymmetrisk, men medveten och balanserad helhet. Detta kommer tydligt till uttryck hos Flamman, särskilt i det rundade vestibulpartiet, vars fönsterband följer den invändiga trappans stigning.