Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åmål kn, VÄSTRA KYRKOGÅRDEN 1 NYGÅRDSKYRKAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkan är belägen på en mindre höjd, en skogsbacke med sluttningar mot ett större öppet område. Närmast kyrkan finns åt dessa håll kyrkogården och längre bort tidigare odlingsmark. Till kyrkoanläggningen hör också en klockstapel och fyra ekonomibyggnader.

Kyrkogården breder ut sig på det öppna området norr, öster och söder om den skogbevuxna höjd där kyrkan och klockstapeln är belägna. Genom området leder två asfalterade vägar, en från söder och en från öster, fram till en asfalterad parkeringsplats strax söder om kyrkan. Intill p-platsen och den södra vägen finns ekonomibyggnaderna samlade. Vägen från öster delar kyrkogården i en nordlig och en sydlig del. Norra delen är äldst och samtida med kyrkan (1981). Den södra är ca 10 år yngre och till största delen ännu ej tagen i bruk. Längs kyrkogårdens östra och norra sida slingrar sig Åmålsån. I väster avgränsas kyrkogården av den skogbevuxna höjden och den södra tillfartsvägen. Mot söder tar öppen men obrukad tidigare odlingsmark vid. På den mer iordningställda norra delen av kyrkogården finns gräsytor, grusade gångar och låga häckar. Längst i norr finns en minneslund.